Publikácie

Rekonštrukcia systému rozmrazovania hnedouhoľných vagónov . Technický výpočet, návrh riešenia, dodávka a inštalácia systému ohrevu elektrický príkon 1,89 MW. Dodáka a inštalácia riadiaceho systému AGS - automatizovaný ohrev vagonóv.

AUSTYN International

02.2014 | Tlačová správa

Efektívne vykurovania hál

01.2013 | idb journal

Vykurovanie veľkoobjemových priestorov je v praxi pre ich prevádzkovateľov v porovnaní s vykurovaním bežných obytných priestorov spravidla energeticky a finančne výrazne náročnejšie. Je to napriek faktu, že priemyselné priestory bývajú vykurované na podstatne nižšie teploty a po dobu podstatne kratšiu ako obytné alebo kancelárske priestory. Príčinou je , že vykurovacie systémy navrhované do veľkoobjemových priestorov nezohľadňujú všeobecne známe fyzikálne zákony a zanedbávajú špecifiku vysokých priestorov.

Theaterservice GmbH – organizačná zložka sa na Slovensku etablovala v r. 2004 a venuje sa zámočníckej výrobe konštrukcií pre divadelné dekorácie pre divadlá v Rakúsku. Spoločnosť využíva na svoju činnosť v Bratislave prenajatú halu s výškou 8 m a celkovou dĺžkou 120 m, postavenú v 70-tych rokoch minulého storočia s betónovým stropom bez zateplenia. Prenajímateľ – firma KSP – zlepšil pôvodné tepelno-izolačné vlastnosti haly výmenou časti obvodového plášťa budovy, ktorý v súčasnosti pozostáva z penových panelov a polykarbonátového presvetlenia. Časť svetlíkov na strope haly zostala pôvodná (drôtové sklo) a časť bola vymenená (polykarbonát). Hala z vnútornej strany susedí s nevykurovanými priestormi, ktoré oddeľuje priečkami z betónu a drôtoskla. Počas prevádzky riadiaceho systému AGS neboli v hale vykonávané žiadne investície zamerané na úpravu konštrukcie haly.