Referencie

2019

Baliarne obchodu, a.s.

Baliarne obchodu, a.s. Poprad

Spoločnosť AUSTYN International s.r.o., navrhla riešenie zohľadňujúce naše prevádzkové potreby a inštalovala RS AGS, ktorý úrovňou riadenia a poskytovanou informáciou o procese riadenia vykurovacieho systému plne naplnil naše očakávania.

Peter Paciga
Production director
2017

Pokračovanie rekonštrukcie vykurovania priemyselných hál

ELV Produkt, a.s. Senec

Pokračovanie rekonštrukcie  priemyselných hál plynovými infražiaričmi . Dodávka a inštalácia riadiaceho systému AGS.

2017

Riadenie vykurovania priemyselnej haly

HOWE s.r.o. Košice

Riadenie vykurovania priemyslenej haly plynovými agregátmi, riadenie vetracieho systému s riadením a monitoringom prebytočného tlaku vzduchu vo výrobných priestoroch systémom riadenia AGS.

2016

Inštalácia RS AGS pre riadenie teplovzdušných agregátov a systém vetrania skladovej haly

COOP Jednota LC Horný Hričov

Inštalácia a dodávka riadiaceho systému AGS  pre riadenie plynových teplovzdušných agregátov a systému vetrania skladovej haly. Dodávka a inštalácia merania teplôt v chladiacich boxoch riadené systémom AGS.

2016

Rekonštrukcia systému vykurovania priemyselných hál

PSP Pohony a.s. Přerov

Rekonštrukcia systému vykurovania priemyselných hál, dodávka a inštalácia plynových infražiaričov a systému riadenia AGS.

2016

Riadenie vykurovania skladovej haly

LOXON s.r.o Ostrava

Riadenie vykurovania skladovej haly teplovodnými agregátmi a systémom riadenia AGS.

2015

Riadenie vykurovania priemyselnej haly

Porsche Werkzeugbau s.r.o. Dubnica nad Váhom

Riadenie vykurovania priemyselnej haly plynovými agregátmi, riadenie a vetranie vo výrobných priestoroch systémom riadenie AGS.

2015

Inštalácia vetracieho a chladiaceho systému

Faurecia s.r.o. Hlohovec

Inštalácia podtlakového vetracieho systému priemyselnej haly, inštalácia lokálneho chladiaceho systému lokálnych pracovných miest a inštalácia riadiaceho systému AGS.

2015

Rekonštrukcia systému rozmrazovania hnedouhoľných vagónov.

Slovenské elektrárne a.s. - ENO Nováky

Rekonštrukcia systému rozmrazovania hnedouhoľných vagónov. Technický výpočet, návrh riešenia, dodávka a inštalácia systému ohrevu - elektrický príkon 1,89 MW. Dodávka a inštalácia riadiaceho systému AGS - automatizovaný ohrev vagónov.

2015

Dodávka a inštalácia vykurovacieho a riadiaceho systému AGS - AUSTYN GLOBAL SUPERVISION

IN VEST s.r.o.
Vyjadrujeme spokojnosť s realizáciou a výsledkami nového vykurovacieho a riadiaceho systému AGS, navrhutého a inštalovaného firmou AUSTYN International  s.r.o.
Mgr. Dušan Klenovič
riaditeľ strojnej divízie
2014

Rekonštrukcia vykurovanie priemyselných hál

PSS a.s. Svidník

Rekonštrukcia systému vykurovanie priemyselných hál. Dodávka a inštalácia plynových infražiaričov a riadieceho systému AGS.

2014

Dodávka, inštalácia vykurovacieho systému a RS AGS

BENY s.r.o. Žarnovica

Dodávka a inštalácia vykurovacieho systému plynovými infražiaričmi priemyselnej  haly a dodávka a inštalácia riadiaceho systému AGS.

2014

Inštalácia vykurovacieho systému priemyselnej haly

Nábytkár s.r.o. Ružomberok

Inštalácia vykurovacieho systému priemyselnej haly plynovými infražiaričmi, dodávka a inštalácia riadieceho systému AGS.

2013

Dodávka a inštalácia riadiaceho systému AGS

UNIPLAST Bratislava s.r.o.

Naša spoločnosťt vyjadruje spokojnosť s procesom realizácie diela, s jeho funkčnosťou a tak isto s úsporami energií dosiahnutými činnosťou riadiaceho systému AGS.

Ing. Vlastimil Kolárik
Konateľ spoločnosti
2013

Rekonštrukcia vykurovacieho systému

FMB, s.r.o.

... "Dosiahnutá úspora predstavuje 59% zemného plynu a návratnosť  vynaložených investícií bola  nižšia ako 2 roky."

Mgr. Ján Turčan
konateľ spoločnosti
2011

Realizácia úsporných opatrení na realizáciu vykurovania

Theaterservice GmbH

... "Návratnosť vynaložených investícií sú  cca 3 roky. S ekonomickými výsledkami  realizovaného riešenia  vyjadrujeme svoju spokojnosť."

Mag. Kurt Schöggl
konateľ spoločnosti
2008

Vykurovací systém spoločnosti TRENS, a.s.

TRENS, a.s.

Systém jednoznačne:

  • radikálny spôsobom znížil spotrebu energie na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody,
  • dosahuje parameter splácania investície z dosahovaných úspor,
  • plne vyhovuje požiadavke na zabezpečenie teplotne stáleho prostredia.
Ing. Richard Kadlec
generálny riaditeľ
2008

Správa systému RSI na riadenie infračervených žiaričov

Matador Automotive, a.s. Dubnica nad Váhom

... "Spoločnosť Matador Automotive, a.s. Dubnica nad Váhom, inštalovala vykurovací systém pre výrobné haly vrátanie riadiaceho systému RSI na riadenie infračervených žiaričov.

Vzhľadom na nesprávnu inštaláciu riadiaceho systému dodávateľskou firmou, tento fungoval niekoľko rokov problematicky a nebolo možné správne riadiť teploty vykurovacích zón.

V roku 2008 prevzala servisné činnosti nad týmto systémon spoočnosť Austyn International, s.r.o. Bratislava a uvedené problémy k našej spokojnosti vyriešila v krátkom čase" ...

Ing. Vladimír Lazárik
riaditeľ spoločnosti
2007

Rekonštrukcia vykurovacieho systému

SZM a.s. Jelšava

... "Naše očakávania pri realizácii investície boli založené na dosiahnutí minimálnej spotreby a čo najkratšej návratnosti investovaných finanšných prostriedkov, pri dodržaní zadaných teplotných parametrov.

Výsledky činnosti nového systému splnili naše očakávania a v oblasti reálnej návratnosti ich dokonca predstihli. Boli dosiahnuté výborné výsledky v úspore vykurovacieho média - zemného plynu. Reálna návratnosť investície z úspor sa javí ako veľmi uspokojivá." ...

Ing. Ľubomír Urban
riaditeľ stratégia a rozvoja
2007

Rekonštrukcia riadiaceho IQ systému Adrian

ELV Produkt, a.s. Senec

... "Rekonštrukcia komunikačného systému vykonaná v roku 2007, spoločnosťou Austyn International s.r.o. Bratislava, ktorá navrhla a zrealizovala technické zmeny, čím plne odstránila uvedené nedostatky. Systém bol zároveň rozšírený o ďaľšie zóny a spoľahlivo zabezpečuje svoje funkcie." ...

Ing. Vladimír Leško
podpredseda predstavenstva